Phê chuẩn của Cục hàng không dân dụng New Zealand

CAA 141 Certificate (renewal 2015)

141certEFTL.pdf 

nzqa certficate

nzqa_certficate.pdf 

Phê chuẩn của Cục hàng không dân dụng Việt Nam

 

CAAV Approval 2018-2019CAAV_Approval_2018-2019.pdf