Lester Banzon, học viên Philippines của chúng tôi, đã được nhận Bằng CPL ngày 12 tháng 7 năm 2014.

Hôm nay là tròn một năm kể từ khi Banzon đến với Eagle Flight Training. Anh ấy dự định sẽ tiếp tục huấn luyện để lấy Chứng chỉ IFR (năng định bay sử dụng thiết bị) trước khi trở về Philippines thực hiện ước mơ  bay của mình. 
Cùng chúc mừng cho Banzon!